GALAXY KAYAKS giver 1% af omsætningen til projekt “1% For The Planet”

Vores verden er truet! - Vi er ansvarlige for disse trusler og med mindre vi tager aktion på det, vil det ramme os hårdt! - Så simpelt er det.

Det er vores pligt at tage ansvar for de påvirkninger som vi som individer, virksomheder og menneskehed udsætter naturen og miljøet for. Det er ikke nok at tænke: Andre tager sig af det! Du og jeg er “de andre” og vi skal handle nu!

HVORDAN SKAL VI HANDLE PÅ DET?

Teamet bag Galaxy Kayaks har undersøgt mulighederne for en måde, hvorpå vi kan bidrage positivt til miljøets bevarelse, og er for nyligt kommet i dialog med en organisation kaldet “1% For The Planet”. Vi undersøgte deres værdier og arbejde og indgik straks et samarbejde, med stor respekt for deres etik, struktur og arbejdsmetoder:

De fleste virksomheder og individer har ikke erfaring for hvordan man udvikler sin egen strategi for miljømæssige hensyn, og kun få har tiden og overskuddet til at skældne mellem de mange forvirrende organisationer og mulighederne for at gøre en forskel. Ved at deltage i “1% For The Planet” overlades arbejdet til os og du sparer både tid og penge, da din indsats overdrages til vores troværdige og nul-profit orienterede partnere.”

1% For The Planet" har fokus på 6 primære områder: klima, fødevare, landskab, forurening, vandområder og det vilde dyreliv, som omfatter de mest udsatte områder for vores miljø”.

Organisationen blev oprettet, da klimaændringer ER en imminent trussel, og vores landområder, vandområder og dyrearter ER under pres som aldrig før. Det er hele vores livskvalitet der står på spil; vores liv, vores børn og efterkommeres liv! De have og vandområder hvor vi elsker at bruge vores kajakker til eventyr, udfordringer, kajakfiskeri og kvalitetstid, vil en dag ikke give os mulighed denne velvære, hvis du ikke gør en indsats for at bevare dem.

HVEM ER “1% FOR THE PLANET”?

1% For The Planet er en global bevægelse, samt enkeltpersoner som støtter og arbejder for miljøløsninger igennem årlige medlemskaber og daglige handlinger. De rådgiver om strategier, attesterer donationer og forbedre de miljømæssige hensyn hos deres medlemmer og netværk.

"1% For The Planet" har struktureret og skabt en mulighed for os alle, til at deltage i beskyttelsen, genetableringen og redningen af liv på Jorden som vi kender det. Indtil nu har de givet 175.000.000$ tilbage til naturen og miljøet.

HVORDAN FUNGERER DET?

Da Galaxy Kayaks er en global virksomhed, har dette koncept særdeles stor interesse for os. Ved at indgå som officiel partner i “1% For The Planet” donerer vi 1% af den samlede omsætning til denne sag.

Vi er garant for at alle beløb der doneres, går til troværdige non-profit projekter. Vores medlemmer har givet hundredevis af millioner dollars til miljøet, og vores non-profit partnere gør en stor indsats for at genoprette vores planet til fremtiden”.

Vores mål er, markant, at forøge det samlede mængde af midler på global plan, der gives til hjælp for miljøet, op formidle det på den smarteste og simpleste måde.Grundlaget for “1% For The Planet” er non-profit partnerskaber. Vores virksomheder og individuelle medlemmer engagerer sig direkte med godkendte non-profit partnere, ved at give individuelle finansielle donationer, frivilligt arbejde og andre værdiskabende samarbejdsvilkår. Udviklingen af partnerskaber, hjælper til at give langsigtet støtte og større indflydelse.

Du kan yde DIT bidrag ved at vælge produkter der understøtter “1% For The Planet” projektet. Dermed er du sikker på at 1% af DIT køb, går til at redde verden.

Vær en del af løsning, ikke en del af problemet! Det er målet for Galaxy Kayaks. Vi mener at deltagelsen i “1% For The Planet” er et stort skridt i den rigtige retning!

Få mere information om “1% For The Planet” på deres hjemmeside: onepercentfortheplanet.org

*Dette er ikke et ego-behov eller et salgstrick! - Vi vil ganske enkelt øge opmærksomheden på denne organisation, som vi mener tager et fantastisk initiativ til, bogstaveligt talt, at redde vores verden. Og vi vil have flere til at deltage – faktisk ALLE!